Av. Tudor Contaș a asistat și reprezentat persoane fizice și juridice, române și străine, în fața instanțelor, tribunalelor arbitrale, mediatorilor sau altor foruri și instituții, în numeroase dispute. De exemplu, acesta a asigurat asistență juridică și reprezentare:

 • entităților de stat în proceduri judiciare internaționale a căror obiect privește disputele dintre acționari, neexecutarea obligațiilor contractuale și expropriere;

 • persoanelor fizice și juridice, române sau străine, în proceduri care au avut drept obiect recuperarea creanțelor/prejudiciilor derivate din raporturi contractuale, extracontractuale (fapte licite sau ilicite) și administrative;

 • persoanelor fizice sau juridice în proceduri administrative care au avut drept obiect anularea actelor administrative, obligarea entităților la emiterea acestora și suspendarea efectelor actelor administrative;

 • în procedurile administrative și judiciare care au avut drept obiect obținerea de măsuri reparatorii pentru imobilele preluate abuziv de către stat, sub regimul comunist sau expropriate;

 • angajaților și angajatorilor, în fața instanțelor, Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării și altor foruri în proceduri care au avut drept obiect concedierea, modificarea raporturilor de muncă, discriminarea sau etica în mediul universitar;

 • persoanelor fizice și juridice în proceduri referitoare la drepturile de proprietate sau conexe, cum sunt anularea titlurilor de proprietare, uzucapiune, partaj, drepturi de servitute, în proceduri relative drepturilor părților în contractele de arendă și în proceduri succesorale;

 • persoanelor juridice în procedura insolvenței, în scopul conservării sau realizării drepturilor de creanța.

 

Pregătire academică și profesională:

 

 • Cercetator în cadrul Universidad Panamericana și Swiss International Law School privind Global Sales and Contract Law - GSCL (2021);

 • Av. titular al Contas Law Office - Constantin - Tudor Contaș - Cabinet de Avocat (2019 - prezent);

 • Avocat în cadrul Departamentului de Litigii și Arbitraj al unei prestigioase societăți de avocatură din România (2013 - 2019);

 • Curs privind Regulile de arbitraj ale ICC și mediere, Universitatea Jagiellonian, Facultatea de Drept și Administrație (2017);

 • Master în arbitraj internațional, Universitatea din București, Facultatea de Drept (2017);

 • Cursurile organizate de Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (2015);

 • Master în drept internațional și comunitar, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București, Facultatea de Drept (2013);

 • Licențiat în drept, Universitatea din București, Facultatea de Drept (2012);

 

Arii de practică: 

 

 • litigii și arbitraj;

 • drept societar și comercial;

 • insolvență și executări silite;

 • drept imobiliar;

 • dreptul muncii;

 • dreptul construcțiilor;